Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi  odazvala  se zvaničnom pozivu Tustirstičke organizacije Banja Luka, i prisustvovala je 1.Međunarodnoj konferenciji  turizma i investicija „Banja Luka 2018.“  10. I 11.maja. Na toj konferenciji Turistička organizacija Petrovac na Mlavi prezentovala je turističke potencijale ovog kraja, a tom prilikom uspostavljena je saradnja sa  Turističkom organizacijom grada Skoplja,kao i predstavnicima turističkih ogranizacija i agencija  iz Slovenije, Crne Gore  i Republike Srpske. Panelisti Konferencije  akcenat su stavili na strategiju privlačenja turista i strategiju brendiranja. Neki od panelista  bili su: Dragan Luković-profesor  na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Natalija Trivić-načelnica Odeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku  grada Banja Luke, Goran Corić-preduzetnik iz Banja  Luke, Aleksandar Pastir-predsednik i promoter međunarodne regionalne rafting  lige (Balkan  rafting league),Jelena Stanković PR  Turističke organizacije Beograd, Daniel Samardziski-rukovodilac odeljenja za turizam u turističkoj agenciji  grada Skoplja-JSP TURS, kao i mnogi drugi.