Туристичка организација општине Петровац на Млави добитник је награде „Етно
бренд године“ у групи туристичке, културне и гастрономске манифестације – за бренд
КУВАЊЕ ЖМАРА, коју додељује Економски портал – Privredni.rs и Задружни савез
Србије.
Награда је уручена Туристичкој организацији Петровац на Млави на свечаној додели
награда 8. јуна 2021. године у Београду.