Пројекат „Вештине за послове“ – за конкурентију туристичку привреду и већу запосленост
Пожаревац, 26. новембра 2020.
Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ у партнерству са Регионалном агенцијом за развој Источне Србије – РАРИС, започела је реализацију пројекта „Вештине за послове – Унапређивање прилика за запошљавање и социјалну инклузију маргинализованих група кроз побољшање пословног окружења у Источној Србији“ који финансира Краљевина Норвешка кроз пројекат „Норвешка за вас – Србија“.
Пројекат се реализује у периоду до 01. септембра 2021. године, на територији 14 мање развијених општина из Браничевског, Подунавског, Борског и Зајечарског округа. Циљ пројекта је да допринесе равномернијем друштвено-економском развоју, кроз:
Унапређење конкурентности и одрживости локалних предузећа у туризму и повезаним секторима
Унапређење (само)запошљивости младих и других маргинализованих група
Унапређење пословног окружења у општинама Голубац, Велико Градиште, Неготин, Књажевац
На он-лине конференцији одржаној 26. новембра 2020. године, преко 50 учесника информисало се о основним активностима Пројекта и користима које ће Пројекат донети различитим циљним групама. Пројекат је пре свега намењен:
Фирмама које послују у туризму и повезаним секторима, које ће у оквиру пројекта имати прилику да учествују у практичним обукама из области сајамског наступа, дигиталног маркетинга и економске инклузије, искористе менторску подршку у различитим областима њиховог пословања, и буду промовисани на националном и румунском тржишту.
Незапосленим младима, женама, руралном становништву и представницима осталих осетљивих група, који ће имати прилику да учествују у Професионалном програму обука за различита занимања у сектору туризма и повезаним секторима, као и у сектору дигиталног маркетинга, похађају лиценциране обуке за почетнике у пословању и радионице на различите теме из области туризма. На овај начин, 80 учесника значајно ће напредити своју запошљивост, а коначан циљ је да се кроз пројекат мин. 12 претходно незапослених запосли или започне властити бизнис.
Локалним самоуправама које ће имати прилику да у оквиру Пројекта унапреде своје локалне политике у области социјалне инклузије, подршке запошљавању и сектору туризма.
Нека од кључних питања учесника конференције била су везана за могућност и услове учешћа у Професионалном програму обука, као и начин укључивања у активности усмерене на подршку туристичкој привреди. Током децембра месеца планирано је расписивање Јавних позива за одабир ученика у Пројекту – незапослених и представника туристичке привреде из циљних општина, у оквиру којих ће бити транспарентно представљени сви дефинисани услови и користи за потенцијалне учеснике.
За све додатне информације, заинтересовани могу да се обрате путем мејла или телефона код партнерских организација на Пројекту:
Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ – РРА БП
Стари корзо 30/3, Пожаревац
012/510-824, 511-823
office@rra-bp.rs
Регионална агенција за развој Источне Србије – РАРИС
Трг ослобођења 1, Зајечар
019/426-376, 426-377
office@raris.org