Програм развоја туризма општине Петровац на Млави можете погледати на следем линку:

Програм развоја туризма општине Петровац на Млави за период 2021 – 2025