U sredu, 15. marta je u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija potpisan Ugovor o finasiranju projekta „Izgradnja Biciklističko-pešačke staze Petrovac -Kamenovo“, prva faza planiranog biciklističkog koridora kroz opštinu Petrovac na Mlavi između lokalne samouprave i predstavnika Ministarstva. Ispred lokalne samouprave činu potpisivanja prisustvovali su Boris Gvozdić, pomoćnik predsednika opštine i Stefan Jovanović direktor Turističke organizacije opštine Petrovac na Mlavi koja je nosilac projekta. Projekat će biti finansiran iz Programa rasporeda i korišćenja subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini. Programu je prethodio javni poziv Ministarstva za finansiranje projekata razvoja turizma na kojem je aplicirala Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi preko Opštinske Uprave gde je bio angažovan Opštinski tim za upravljanje projektima koji je pripremio kompletnu konkursnu dokumentaciju.

Buduća biciklističko-pešačka staza prostiraće se od Petrovca do Kamenova u dužini od 1564 metara i širini od 3 metara. Staza će se pružati paralelno sa kolovozom Petrovac- Požarevac i planirana je za dvosmeran biciklistički saobraćaj sa posebnim delom za pešake. Pored toga, staza će biti opremljena kompletnih urbanim mobilijarom u vidu klupa za sedenje, korpi za otpatke i stalcima za parkiranje bicikala. Trasa staze biće obeležena kompletnom saobraćajnom i vertikalnom signalizacijom.

Vrednost projekta procenjena je na 24 miliona dinara. Ministarstvo će kroz pomenuti Program izfinansirati 15 miliona dinara dok će preostala sredstva obezbediti lokalna samouprava iz sopstvenog budžeta