Нова туристичка сигнализација у виду туристичких инфо табли и путоказа на подручју општине Петровац на Млави.