Klimatski uslovi – umereno kontinentalna klima pogoduje razvoju divljači kao i drugi prirodni uslovi a pre svega nezagađena voda i pašnjaci, livade, šume i drugo.
Uglavnom je lovni teren brdsko ravničarskog karaktera i dozvoljen je lov kratkonogim goničima i psima: ptičari, terijeri i dr., dok u selima preko 500 metara nadmorske visine može se loviti i dugonogim goničima: balkanci, posavci, alpinci i drugo.
Na teritoriji opštine, na površini od preko 65.000 ha nalaze se dva lovišta: Trest i Krilaš, a u svakom je izdvojen rezervat na oko 20% površine. Od krupne divljači zastupljena je srneća divljač i divlje svinje, a od sitne: zec, fazan, prepelica, divlja patka, gluvara i krha šumska šljuka, grlica, poljska jarebica. Razvoju lovstva doprinosi unapređenje, zaštita i gajenje divljači, održavanje zdravstvenog stanja i sprečavanja širenja bolesti kod divljači, podsticanje brojnosti, kontrola lovišta uz sprečavanje lovokrađe i krivolova, unapređenje stručne i čuvarske službe i propisno obeležavanje terena. Afirmacijom lovstva povećava se i ukupna turistička ponuda uz maksimalnu iskorišćenost potencijala.
Od gore pomenute divljači sigurno su neke u tranzitu, konkretno prepelica i divlja patka (plovka), a ostale se zadržavaju i razmnožavaju na pomenutim terenima. Od predatora prisutni su kuna belica, divlja mačka, lisica (odnedavno šakal i vuk). Ne tako davno bilo je jelena lopatara i divokoza koje su se spuštale sa planinskog masiva Homoljskih planina i Kučaja.
Prisutno je mnogo ptica koje se ne love, a tu prednjače i dostojanstveno gospodare nebeskim prostorima, ptice grabljivice, jastrebovi, orlovi i druge.
Mlavski kraj izuzetno je bogat pre svega divljači, gde samo lovačko udruženje „Trest“ godišnje ulovi preko: 2000 fazana, 1000 zečeva, 30 komada srneće divljači i isto toliko divljih svinja. Interesovanje za letnji lov ne vlada, a podaci govore da ima dosta: prepelica, grlica, gugutki, golubova i divljih patki. Lovačko udruženje „Trest“ prihvata lovne turiste svakog trenutka jer za to ima potrebnu dokumentaciju u saradnji sa Lovačkim savezom Srbije, određenim ministarstvima i agencijama. Ono organizuje 6 raznovrsnih lovačkih manifestacija gde lovci mogu pronaći sebe loveći i družeći se.
Republička lovna manifestacija „Lov na bakarnu lisicu“ u Kamenovu, „Lov na divlju svinju“ u mestima: Melnica, Stamnica i Vitovnica, „Lov na srndaća“ u Ranovcu i druge, jedinstvene su u Srbiji i u samom vrhu po svom značaju. Svaka od pomenutih manifestacija okuplja i do 500 lovaca iz bliže i dalje okoline, a u goste dolaze i lovci iz Crne Gore i Republike Srpske. Sve je više najava i interesovanja za povezivanje i druženje sa lovcima iz: Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Bugarske.

Lovačko udruženje „Trest“
Gradski park 1, 12300 Petrovac na Mlavi
Telefon: 012/332-244