Turističkа orgаnizаcijа opštine Petrovаc nа Mlаvi

Radeta Moskovlića 15, 12300 Petrovac na Mlavi
Telefon: +381 12 326 343
E-mail: topetrovacnamlavi@gmail.com

Matični broj: 17657011
PIB: 104450044

Facebook