Изнајмљивање бине, расвете и озвучења за одржавање концерта музичке групе ,,VAN GOGH“ , број јн. Бр. 6/2018

//Изнајмљивање бине, расвете и озвучења за одржавање концерта музичке групе ,,VAN GOGH“ , број јн. Бр. 6/2018