Zubarske usluge koje se kod nas nude su znatno jeftinije nego u razvijenijm zermljama Evrope, kvalitet rada nimalo ne zaostaje za kolegama u Evropi i svetu.
Petrovac na Mlavi ima dobre uslove za razvoj dentalnog turizma, pre svega zbog velike diaspore iz našeg kraja. Druga značajna stvar je da se po Evropi priznaju računi koje izdaju naše zubarske ordinacije, pa time mogu da ih koriste kod svojih zdravstvenih fondova.
Srazmerno cenama koje su Evropi, većini se više isplati da plate put i borave kod nas za vreme trajanja tretmana. Isto tako mogu posetiti neke od naših turističkih atrakcija: kao što su Ruc Ždrelo – „Banja Ždrelo“, manastiri Vitovnica i Gornjak…